วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เวทคณิต - RoboMaths ตอน 1 การบวก

เวทคณิต - RoboMaths ตอน 3 การคูณ

เวทคณิต - RoboMaths ตอน 2 การลบ

เวทคณิต

เทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน หารเร็วไม่ต้องตั้งหาร